Gevolgen

Mens en dier Bij een bliksemontlading kan er gevaar zijn voor mens en dier door iets vast te pakken wat onder spanning staat (aanraakspanning).
of door spanningsverschillen in de grond (stapspanning).
Maar hoe beveilig je nu de apparatuur die aangesloten zijn op de inkomende voedingskabel, de kabel voor centrale antenne, de kabel voor telefonie en internet, e.d?

 

De gevolgen voor mens en dier:
* Direct getroffen worden door de bliksem.
* Indirect getroffen worden door afslag van een in de buurt geraakt object.
* Stroomdoorgang door of via het lichaam als gevolg van stapspanning.

Gevolgen.

Materieel.

In materieel kan beschadiging optreden door:

Temperatuursverhoging. Energie is warmte en dus bij veel energie gedurende een korte tijd ontstaat veel warmte en dus kans op brand.

Krachtwerking. Stroom door een geleider veroorzaakt een magnetisch veld en door het magnetisch veld lorentzkrachten (kurkentrekker-regel). Bij evenwijdig gelegde geleiders worden deze geleiders naar elkaar toe getrokken, waardoor kabels uit de muur “gerukt” kunnen worden.

Krachtwerking. Stroom door een geleider veroorzaakt een magnetisch veld en door het magnetisch veld lorentzkrachten (kurkentrekker-regel). Bij evenwijdig gelegde geleiders worden deze geleiders naar elkaar toe getrokken, waardoor kabels uit de muur “gerukt” kunnen worden.