Inspectie en onderhoud

Om er zeker van te zijn dat de installatie naar behoren functioneert is een periodieke controle van groot belang.

Dit is maatwerk en bestaat uit een aantal vaste onderdelen zoals:
* de controle van de aardelektroden en/of aarding systeem d.m.v. metingen.
* de visuele controle.
* toetsing of de installatie voldoet aan de normen.

Deze meetwaarden, waarnemingen en aanbevelingen worden in een inspectierapport vastgelegd.
tekortkomingen en/of gebreken, met de kosten voor de reparatie of herstel, worden bij het inspectierapport aangeleverd.

Ook kunnen wij de werking van uw elektrische installatie keuren.

Bliksembedrijf JenL is in het bezit van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA en is door de CCvD-VCA getoetst.