Risicomanagement

Dit is een internationale methode voor het bepalen van de beschermingsmaatregelen tegen bliksem.Het is geen wettelijke verplichting en dus een lastige afweging. Enerzijds tussen de kosten van de installatie en anderzijds de kans op schade. Het uitgangspunt van risicomanagement is het bepalen wat het aanvaardbare risico is d.m.v. een evaluatie.Na de evaluatie kunnen eventueel maatregelen worden genomen.

Schade door een directe blikseminslag circa € 30 miljoen per jaar. Schade door een indirecte blikseminslag circa € 50 miljoen per jaar. De gevolgschade (uitval van productie en systemen) zijn niet meegerekend.

Risico= het jaarlijkse verlies van mensen en goederen ten gevolge van bliksem met betrekking tot de totale waarde van het te beschermen object.
Beveiligingsmaatregelen

Bliksembeveiliging installatie. Voor meer informatie klik hier

Brandbeveiliging installatie.Voor meer informatie klik hier

Overspanning beveiliging (inwendige bliksembeveiliging). Voor meer informatie klik hier