Veiligheid, gezondheid en milieu

liksembedrijf JenL werkt conform de eisen gesteld in de Arbo-wetgeving en hanteert hierin hoge eisen. Uitsluitend goedgekeurd gereedschap, materiaal en veiligheidsmiddelen worden gebruikt in het uitvoeren van de werkzaamheden.

Met name “het werken op hoogte” stelt terecht hoge eisen aan het veilig werken. Om dit af te dwingen worden bij overtredingen zeer hoge boetes opgelegd.

Concreet betekent dit dat bepaalde voorzieningen aanwezig moeten zijn zoals:
* dakrandbeveiliging
* steiger
* verankeringpunten
* enzovoort.
Tijdens de opname op locatie zal het veilig werken in kaart worden gebracht en in de aanbieding worden verwerkt.

Om het milieu te sparen worden alle documenten digitaal verzonden